Η ακρωμιοκλειδική είναι μία μικρή άρθρωση στην κορυφή του ώμου μεταξύ της κλείδας και του ακρωμίου. Αν και μικρή, οποιαδήποτε διαταραχή της μπορεί να προκαλέσει έντονα προβλήματα λόγω πόνου κατά την εκτέλεση κινήσεων του ώμου.
Οι δυο συχνότερες καταστάσεις πουβαντιμετωπίζουμε είναι το εξάρθρημα και η αρθρίτιδα.

image

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής προκύπτει συνήθως από πτώση πάνω στον ώμο. Η ωμοπλάτη πιέζεται προς τα κάτω, η κλείδα προς τα πάνω και έτσι διαταράσσεται η άρθρωση μεταξύ τους.
Ο βαθμός της διαταραχής είναι αυτός που θα μας καθορίσει και την θεραπεία η οποία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική ανάταξη και σταθεροποίηση της άρθρωσης. Βασικό κριτήριο και εδώ είναι οι καθημερινές δραστηριότητες και προσδοκίες του κάθε ασθενή.

image

Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε ανάταξη της άρθρωσης στην ανατομική της θέση και συγκράτησή της με ειδική τεχνική μέχρι να επιτευχθεί η φυσική επούλωση των ραγέντων ιστών. Όπως σε όλες τις παθήσεις του ώμου και εδώ ο ασθενής ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.

image

Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής

Πρόκειται για φθορά της άρθρωσης η οποία οφείλεται είτε στην φυσιολογική φθορά κατά την πάροδο των ετών ή σε μετατραυματική φθορά, όπως για παράδειγμα μετά από κάποιο εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής.

image

Άνθρωποι με έντονη χειρωνακτική εργασία ή αρσιβαρίστες είναι αυτοί με τις περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από την πάθηση αυτή.
Το σύμπτωμα και εδώ είναι ο πόνος ενώ η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει από συντηρητικά μέτρα όπως φυσιοθεραπεία και ενέσεις και επί επιμονής των συμπτωμάτων να καταλήξει σε αρθροσκοπική αφαίρεση της άρθρωσης με άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων.