Tένοντες στροφικού πετάλου του ώμου:

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αρμονία των κινήσεων του ώμου είναι το στροφικό πέταλο, 4 τένοντες αντίστοιχων μυών, δουλειά των οποίων είναι να επικεντρώνουν – να κρατούν σταθερή – την κεφαλή στην άρθρωση και να υποβοηθούν στις διάφορες στροφικές και όχι μόνο κινήσεις του ώμου. Πρόκειται για τον υποπλάτιο, τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, και τον ελάσσονα στρογγύλο.

Ποιες είναι οι μορφές ρήξης;

Υπάρχουν δυο κατηγορίες ρήξεων τενόντων του στροφικού πετάλου: οι μερικού πάχους και οι ολικού πάχους (πλήρεις ρήξεις).

Οι μερικού πάχους ρήξεις δεν αφορούν ολόκληρη τη μάζα του τένοντα αλλά μόνο ένα μέρος του. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνοδεύονται μόνο από πόνο, χωρίς να έχουν επίπτωση στις κινήσεις του ώμου.

Στις ολικού πάχους ή πλήρεις ρήξεις, υπάρχει ρήξη ολόκληρης της μάζας του τένοντα, πλήρης αποκόλλησή του από το οστούν της βραχιονίου κεφαλής και απομάκρυνση από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πόνος συνοδεύεται συχνά κι από αδυναμία ανύψωσης του χεριού.

Πώς αντιμετωπίζεται αρθροσκοπικά η ρήξη τενόντων στροφικού πετάλου του ώμου;

Οι περισσότερες ρήξεις αποκαθίστανται αρθροσκοπικά. Η αρθροσκόπηση ξεκινά με μία μικρή οπή στην οπίσθια επιφάνεια του ώμου, όχι μεγαλύτερη από 5 χιλιοστά, μέσω της οποίας εισάγεται η κάμερα (αρθροσκόπιο) στην άρθρωση. Στην συνέχεια και όσο προχωράει η διαγνωστική αρθροσκόπηση, η εξέταση δηλαδή όλων των δομών της άρθρωσης, γίνονται άλλες 2-3 οπές ιδίου μεγέθους σε διαφορετικά σημεία του ώμου μέσω των οποίων θα αποκατασταθεί η ρήξη των τενόντων χρησιμοποιώντας πολύ λεπτά αρθροσκοπικά εργαλεία.

Αφού καθαριστεί η άρθρωση από όλους τους φλεγμαίνοντες ιστούς, αναγνωρίζεται η ρήξη, ο τύπος της (σχήμα), το μέγεθός της και σχεδιάζεται ο βέλτιστος τρόπος αποκατάστασής της (αριθμός και τύπος αγκυρών, είδος ραμμάτων, τεχνική συρραφής)

Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερη είναι η ρήξη τόσο μεγαλύτερος και ο αριθμός αγκυρών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο ισχυρή συρραφή των τενόντων και μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το οστούν της βραχιονίου κεφαλής (τεχνικές single ή double row).

Σκοπός της επέμβασης είναι να καθηλωθεί ο τένοντας στην ανατομική του θέση, αποκαθιστώντας παράλληλα την εμβιομηχανική της άρθρωσης. Γίνεται δηλαδή συμπλησίαση και καθήλωση του ραγέντος τένοντα στην βραχιόνιο κεφαλή. Η καθήλωση αυτή πραγματοποιείται με άγκυρες διαφόρων τύπων, οι οποίες μοιάζουν με μικρές βίδες οι οποίες τοποθετούνται στην κεφαλή (αγκυρώνουν) και από την οπίσθια επιφάνειά τους παρέχουν ράμματα με τα οποία θα καθηλωθεί ο τένοντας.

Στο τέλος της συρραφής ελέγχεται η σταθερότητά της καθώς και το εύρος της παθητικής κίνησης του ώμου που επιτρέπεται χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η συρραφή. Ο έλεγχος αυτός είναι πολύ σημαντικός αφού βάσει αυτού θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στον φυσικοθεραπευτή.

Ποιος είναι ο χρόνος νοσηλείας;

Η αρθροσκόπηση ώμου ως τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, μειώνει τη νοσηρότητα και τον χρόνο παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής θα μπει στο νοσοκομείο το πρωί και θα πάρει εξιτήριο το απόγευμα. Είναι σημαντικό όμως, να είναι σωστά ενημερωμένος για τον χρόνο αποθεραπείας και να ακολουθήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, ώστε να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Tι μας κάνει να ξεχωρίζουμε:

O αρθροσκοπικός πύργος που χρησιμοποιεί ο ορθοπαιδικός Γεώργιος Φλεβαράκης, είναι τελευταίας τεχνολογίας Arthrex με κάμερα ανάλυσης 4K από τους κορυφαίους παγκοσμίως και από τους ελάχιστους στην Ελλάδα. Eπιπλέον, τα εμφυτεύσιμα αρθροσκοπικά υλικά είναι κορυφαίας ποιότητας και σύγχρονου σχεδιασμού της εταιρείας Arthrex, παράγοντας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία της επέμβασης. Η εκπαίδευση, η υψηλή εξειδίκευση στη χειρουργική ώμου και αγκώνα, καθώς και η εμπειρία του ιατρού σε ένα από τα καλύτερα κέντρα ώμου του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Liverpool, του επιτρέπει να αναλαμβάνει ασθενείς για αρθροσκοπική ή ανοιχτή αποκατάσταση των περισσότερων παθήσεων ώμου και αγκώνα.  Η ομάδα του Γεώργιου Φλεβαράκη είναι έμπειρη χειρουργική ομάδα σε όλο το φάσμα της ορθοπαιδικής χειρουργικής, μετεγχειρητικής υποστήριξης και αποκατάστασης του ασθενούς (παρακολούθηση από φυσίατρο και εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές με εμπειρία στην αποκατάσταση ώμου – αγκώνα).