Πρωτοποριακή αρθροπλαστική ώμου για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Metropolitan General.