Οι παρακάτω λίστες περιλαμβάνουν τις συχνότερες παθήσεις Ώμου και Αγκώνα.

Δυστυχώς, αρκετά συχνά σε σχετικές συζητήσεις, διαπιστώνεται η “κακή φήμη” των αρθρώσεων αυτών, τόσο μεταξύ των ασθενών όσο και μεταξύ των ιατρών. Η παρεξήγηση αυτή, έγκειται στην πολλές φορές λανθασμένη διαγνωστική προσέγγιση ή αντιμετώπιση από τον ιατρό, οι συνέπειες των οποίων μετακυλίονται πάντα στον ασθενή. Το αποτέλεσμα είναι να χάνεται πολύτιμος χρόνος, οι αρθρώσεις να γίνονται δύσκαμπτες, ο ασθενής να απογοητεύεται και να αποκτούν τελικά την φήμη των δύσκολων αρθρώσεων με δυσεπίλυτα προβλήματα.

Με όπλα μας την εξειδίκευση και τις νεότερες εξελίξεις στην χειρουργική ώμου και αγκώνα αντιμετωπίζουμε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων με γνώμονα την ταχύτερη επαναφορά του ασθενούς στην πρότερη λειτουργική του κατάσταση.