Πρόκειται για μία εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση του ώμου. Προέρχεται από την συσσώρευση ασβεστίου μέσα στον τένοντα η οποία προκαλεί χημικό ερεθισμό, φλεγμονή, αυξάνει την πίεση μέσα στον τένοντα και δημιουργεί οίδημα, στένωση του υπακρωμιακού χώρου και περαιτέρω διαταραχή στην λειτουργία των τενόντων. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πιο επώδυνη ίσως πάθηση του ώμου, την ασβεστοποιό τενοντίτιδα.
Το αίτιο που την προκαλεί δεν είναι γνωστό. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικίες μεταξύ 30 και 60 ετών. Αν αφεθεί, εξαφανίζεται συνήθως μετά την πάροδο ετών.
Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφία ενώ με τον διαγνωστικό υπέρηχο θα εντοπίσουμε την ακριβή θέση και θα μετρήσουμε τις διαστάσεις της ασβέστωσης.

image

Η θεραπεία είναι τις περισσότερες φορές συντηρητική, με φάρμακα και φυσιοθεραπεία. Άλλες φορές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προσπαθούμε να αναρροφήσουμε την ασβέστωση ενώ αν τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν επεμβαίνουμε αρθροσκοπικά για να την αφαιρέσουμε, σε συνδυασμό με αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου.