Οι επικονδυλίτιδες αποτελούν επώδυνες καταστάσεις του αγκώνα που προκύπτουν όταν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του καρπού και του χεριού προκαλούν μικροτραυματισμούς στους τένοντες της περιοχής. Οι παθήσεις αυτές αν και είναι γνωστές με τις ονομασίες tennis και golfer’s elbow δεν εμφανίζονται μόνο στους αθλητές αλλά στο 3% του γενικού πληθυσμού, σε όλους όσους εξαιτίας της εργασίας τους εκτελούν τις συγκεκριμένες κινήσεις, ανθρώπους που ασχολούνται με υπολογιστές, με οικοδομικές και άλλες χειρωνακτικές εργασίες. Αν οι συγκεκριμένες παθήσεις δεν αντιμετωπιστούν άμεσα, επιφέρουν σημαντικά λειτουργικά ενοχλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει σωστή ενημέρωση τόσο για ενδεχόμενα μέτρα προστασίας των επαγγελματιών και των αθλητών όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των επώδυνων αυτών παθήσεων.