Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αρμονία των κινήσεων του ώμου είναι το στροφικό πέταλο, 4 τένοντες αντίστοιχων μυών, δουλειά των οποίων είναι να επικεντρώνουν – να κρατούν σταθερή – την κεφαλή στην άρθρωση και να υποβοηθούν στις διάφορες στροφικές και όχι μόνο κινήσεις του ώμου. Πρόκειται για τον υποπλάτιο, τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, και τον ελάσσονα στρογγυλό.
Οποιαδήποτε αιτία διαταράσσει την λειτουργία έστω και ενός από αυτούς, χαλάει την αρμονία του συστήματος – την εμβιομηχανική του ώμου – με άμεσο αποτέλεσμα τον πόνο και τις περισσότερες φορές την μείωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και μια πιο δύσκολη καθημερινότητα. Πολλές φορές δε, η διαταραχή αυτή, προδιαθέτει σε άλλες σοβαρότερες βλάβες κατά την πάροδο των ετών και τελικά σε πλήρη αποδιοργάνωση και καταστροφή της άρθρωσης.
Μια απο τις σοβαρότερες αιτίες ειναι η ρήξη ενός ή περισσότερων τενόντων είτε λόγω τραυματισμού ή λόγω εκφύλισης με την πάροδο των ετών. Τα συμπτώματα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στην αναζήτησή ιατρικής βοήθειας, πόνος κατα τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, αδυναμία, μείωση της λειτουργικότητας και του εύρους κίνησης.

image

Η αντιμετώπιση μιας μικρής ρήξης μπορεί να είναι συντηρητική, με συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας ώστε να ενδυναμωθούν οι υπόλοιποι φυσιολογικοί μύες και να αντιρροπήσουν τον τένοντα που έχει υποστεί την ρήξη. Στις υπόλοιπες όμως περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση ώστε να καθηλωθεί ο τένοντας στη ανατομική του θέση, αποκαθιστώντας παράλληλα την εμβιομηχανική της άρθρωσης.
Οι περισσότερες ρήξεις αποκαθίστανται αρθροσκοπικά, με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, μειώνοντας την νοσηρότητα και τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής θα μπει στο νοσοκομείο το πρωί και θα πάρει εξιτήριο το απόγευμα. Θα πρέπει όμως να είναι σωστά ενημερωμένος για τον χρόνο αποθεραπείας και να ακολουθήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας για να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

image