Ένα από τα συχνότερα αίτια πόνου στον ώμο είναι το σύνδρομο πρόσκρουσης. Εμφανίζεται σε διάφορες ηλικίες. Χωρίζεται σε τρία στάδια και έχουν περιγραφεί τρεις διαφορετικές μορφές. Όλα έχουν κοινό παρονομαστή τον πόνο και την κακή λειτουργία του ώμου. Η θεραπεία για το κάθε ένα όμως είναι τελείως διαφορετική.