Οι ορθοπαιδικές παθήσεις ταλαιπωρούν σε καθημερινή βάση τους πάσχοντες και περιορίζουν τη λειτουργικότητά τους. Είναι σημαντικό οι παθήσεις αυτές να αντιμετωπίζονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά.