1. Αστάθεια του ώμου (εξάρθρημα, υπεξάρθρημα)
2. Σύνδρομα πρόσκρουσης
3. Ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου (Rotator cuff tears)
4. Ασβεστοποίος τενοντίτιδα
5. Παγωμένος ώμος – Συμφυτική θυλακίτιδα
6. Παθήσεις του Τένοντα της Μακράς Κεφαλής του Δικεφάλου
7. Παθήσεις Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης
8. Βλάβη SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior)
9. Κατάγματα της περιοχής του ώμου (κεφαλής βραχιονίου – κλείδας)
10. Αρθρίτιδα ώμου (γληνοβραχιόνια άρθρωση)

επικοινωνία

επικοινωνία