Η άρθρωση του ώμου παρομοιάζεται ως μπάλα του μπέιζμπολ η οποία εφαρμόζει σε ένα γάντι. Το γάντι σε αντιστοιχία, είναι ένα οστό που ονομάζεται ωμογλήνη. Γύρω από την ωμογλήνη υπάρχει ένας μαλακός ιστός, ο επιχείλιος χόνδρος ή αλλιώς labrum. Από το ανώτερο μέρος του labrum ξεκινά – εκφύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός.

slap

Tι ονομάζουμε βλάβη Slap;

Πρόκειται για βλάβη-αποκόλληση στον επιχείλιο χόνδρο της ωμογλήνης. Συγκεκριμένα η βλάβη βρίσκεται στο άνω τμήμα, στο σημείο όπου εκφύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Ποια είναι τα αίτια της βλάβης Slap και σε ποια άτομα παρουσιάζεται συνήθως;

Η βλάβη αυτή μπορεί να προέλθει είτε από οξύ τραυματισμό (πτώση σε τεντωμένο χέρι, έντονο τράβηγμα και απότομες κινήσεις, πτώση από μηχανή – έχουν περιγραφεί αρκετοί μηχανισμοί) ή από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς σε αθλητές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με ρίψεις, αθλήματα επαφής ή γενικά σε αθλήματα που τα χέρια βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού – (Συνδυασμός peel back mechanism και eccentric biceps activity). Συγκεκριμένα, αθλητές πετοσφαίρισης, ρήπτες, καθώς και αρσιβαρίστες είναι πιο επιρρεπείς για τη συγκεκριμένη πάθηση.  Σε άτομα άνω των 40 ετών, η βλάβη SLAP είναι συνήθως αποτέλεσμα προϊούσας φθοράς η οποία επέρχεται λόγω χρόνιας επιβάρυνσης.

Ποια είναι τα συμπτώματα της βλάβης Slap;

Το κύριο σύμπτωμα της βλάβης είναι ο έντονος πόνος σε συγκεκριμένες θέσεις – κινήσεις του άνω άκρου κατά τις δραστηριότητες (χέρια πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού, πόνος κατά το κατέβασμα στο bench press στο γυμναστήριο κτλ). Επιπλέον, ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από το αίσθημα “clicking” ή “μπλοκαρίσματος” ή “αναπήδησης” του ώμου μέσα στην άρθρωση καθώς και μείωση του εύρους κινήσεων του ώμου.

Πώς γίνεται η διάγνωση της βλάβης Slap;

Λήψη σωστού ιστορικού από τον ιατρό για διερεύνηση μηχανισμού κάκωσης σε συνδυασμό με συγκεκριμένες κλινικές δοκιμασίες – test κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης θέτουν την υποψία της πάθησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί μαγνητικό αρθρογράφημα  του ώμου για επιβεβαίωση.

Ποια θεραπεία ακολουθείται για τη βλάβη Slap;

Όταν πρόκειται για νέους < 35 ετών ή αθλητές,  η θεραπεία είναι η αρθροσκοπική αποκατάσταση του επιχειλίου χόνδρου στην ανατομική του θέση με ειδικές άγκυρες και ράμματα. Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (>35 ετών), η επιλογή είναι αρθροσκοπική τενοτομή και ένδο ή εξωαρθρική τενοντόδεση αναλόγως της δραστηριότητας και των προσδοκιών του ατόμου.

Τι ακολουθεί μετεγχειρητικά;

Για ασθενείς < 35 ετών ή αθλητές μετεγχειρητικά προστατεύεται το άνω άκρο με έναν ειδικό νάρθηκα, με σκοπό να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την αποκατάσταση της βλάβης. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά περίπου 3 – 4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο ενώ η επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες γίνεται περίπου σε 3 – 6 μήνες.

Για μεγαλύτερους ασθενείς > 35 ετών με τενοτομή ή/και τενοντόδεση η αποκατάσταση είναι πολύ πιο σύντομη.

Η διαφορά στην αποκατάσταση οφείλεται στην διαφορετική χειρουργική τεχνική η οποία επιλέγεται βάσει ηλικίας, δραστηριοτήτων και προσδοκιών του εκάστοτε ασθενή.

Ακολουθούν περιστατικά αρθροσκόπησης από τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό Γεώργιο Φλεβαράκη

Bλάβη Slap – Tοποθέτηση ράμματος στον επιχείλιο χόνδρο

Αποκατάσταση ρήξης Slap – Toποθέτηση άγκυρας

Αποκατάσταση ρήξης Slap – Toποθέτηση άγκυρας

Αποκατάσταση ρήξης Slap με 2 knotless

 

επικοινωνία

επικοινωνία