Η φυσιοθεραπεία – κινησιοθεραπεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας ειδικά στις παθήσεις του ώμου και του αγκώνα.

Σε τι ωφελεί η φυσιοθεραπεία;

Δεν είναι καθόλου υπερβολική η παραδοχή ότι η σωστή εκτέλεση ενός κατάλληλου προγράμματος φυσιοθεραπείας – κινησιοθεραπείας είναι εξίσου σημαντική με μία πετυχημένη χειρουργική επέμβαση. Αν αφορά δε σε μια πάθηση ώμου ή αγκώνα που δεν χρειάζεται χειρουργείο τότε η φυσιοθεραπεία αποτελεί σχεδόν πάντα την θεραπεία εκλογής – συνεπώς την τελική λύση του προβλήματος.
Για τους λόγους αυτούς ο φυσιοθεραπευτής αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας ενώ κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είναι πρωτίστως κινησιοθεραπευτής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην θεραπεία μέσω της ενεργητικής και παθητικής κινητοποίησης των αρθρώσεων καθώς και ειδικών τεχνικών και χρήσης μηχανικών οργάνων επιτυγχάνοντας αύξηση του εύρους κίνησης, ενδυνάμωση, βελτίωση της αντοχής και της ιδιοδεκτικότητας, αύξηση της ελαστικότητας – διατατικότητας, βελτίωση του συντονισμού και της ισορροπίας έτσι ώστε ο ασθενής να επανεκπαιδευθεί και να επανέλθει σταδιακά στην πρότερη λειτουργική του κατάσταση.
Όλα τα υπόλοιπα φυσιοθεραπευτικά μέσα (διαθερμίες, ρεύματα, υπέρηχοι κτλ) σαφώς και είναι χρήσιμα, δεν πρέπει ωστόσο να επισκιάζουν και να «κλέβουν» χρόνο από την πολύ ευεργετική κινησιοθεραπεία.
Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η αγαστή συνεργασία μεταξύ του ασθενούς, του ιατρού και του φυσιοθεραπευτή καθώς και το κατάλληλο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.
Τα προγράμματα που προτείνουμε έχουν σχεδιαστεί βάσει σύγχρονων τεχνικών αποκατάστασης των παθήσεων ώμου και αγκώνα και εφαρμόζονται σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αναφοράς των συγκεκριμένων παθήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι παραμετροποιήσιμα, εξατομικεύνται δηλαδή ανάλογα με την ακριβή πάθηση, την ηλικία, το φύλο, πιθανές συνοδές παθήσεις και λοιπά χαρακτηριστικά.